Immateriaalioikeuksia koskevat ilmoitukset

TETRA Technologies, Inc:n ("TETRA") innovaatiot ilmenevät sen teollis- ja tekijänoikeuksista, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet.

Tavaramerkit

Tuotteen tai palvelun nimen tai logon puuttuminen tästä luettelosta ei merkitse luopumista TETRAn tavaramerkistä tai muista kyseistä nimeä tai logoa koskevista immateriaalioikeuksista. Edellä on lueteltu joitakin TETRAn tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvaltain patenttivirastossa ja monilla muilla lainkäyttöalueilla maailmanlaajuisesti:

# Sarjanumero Reg. Numero Mark
1 90616259 6665083 TETRA PUREFLOW®
2 88090334 6036120 SwiftWater, TETRA-yhtiön logo ®
3 87423245 5764155 READY CLEAR®
4 85337905 4152969 V JACK®
5 85213247 4011701 ADVANCECLEAN®
6 77442639 3629692 TETRA CHEMICALS®
7 77146511 3481559 TP-PRO®
8 77146469 3481558 CV-PRO®
9 76661712 3303254 MATCHWELL®
10 76651927 3281260 SAFEDEFLO®
11 76528369 2902887 COR CLEAR®
12 76484368 2824671 THERMAFIX®
13 76419499 2814544 ®
14 76419011 2771093 TETRA®
15 75939113 2675999 HI-CHLOR®
16 74702910 2021812 SODEX®
17 74507126 1970434 N-CAL®

Muiden yritysten, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat niiden omistajien omaisuutta.

Tekijänoikeudet

TTETRA kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltain tekijänoikeuslakeja, mukaan lukien vuoden 1998 Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). DMCA tarjoaa oikeussuojakeinoja tekijänoikeudella suojatun aineiston omistajille, jotka uskovat, että heidän Yhdysvaltain tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksiaan on loukattu Internetissä.

Jos uskot, että TETRAn järjestelmiin tai verkkoihin tallennettu materiaali loukkaa tekijänoikeuksiasi tai kolmannen osapuolen, jonka puolesta olet valtuutettu toimimaan, tekijänoikeutta, voit ilmoittaa siitä meille alla kuvatulla tavalla. Ilmoituksen saatuamme voimme poistaa tai estää pääsyn loukkaavaan aineistoon DMCA:n mukaisesti.

Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot DMCA:n 17 U.S.C. § 512(c)(3) mukaisesti:

 • Lähetä ilmoitus osoitteeseen:
  • TETRA Technologies, Inc.
  • Attn: General Counsel
  • 24955 I-45 North | The Woodlands, TX, 77380
 • Sellaisen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on valtuutettu toimimaan väitetyn loukkauksen kohteena olevan yksinoikeuden omistajan puolesta;
 • Sen tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnistetiedot, jonka väitetään tulleen loukatuksi, tai jos yksi ilmoitus koskee useita tekijänoikeudella suojattuja teoksia yhdellä verkkosivulla, edustava luettelo kyseisellä sivustolla olevista teoksista;
 • Sen aineiston tunnistetiedot, jonka väitetään loukkaavan tai olevan loukkaavan toiminnan kohteena ja joka on poistettava tai jonka käyttö on estettävä, sekä kohtuullisen riittävät tiedot, joiden avulla TETRA voi paikallistaa aineiston;
 • Tiedot, jotka ovat kohtuullisen riittävät, jotta TETRA voi ottaa yhteyttä valituksen tekijään, kuten osoite, puhelinnumero ja, jos sellainen on saatavilla, sähköpostiosoite, josta valituksen tekijään voi ottaa yhteyttä;
 • Selvitys siitä, että valituksen tekijällä on hyvässä uskossaan käsitys siitä, että tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole valtuuttanut aineiston käyttöä valituksen kohteena olevalla tavalla;
 • vakuutus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita ja että valittaja on väärästä valasta rangaistuna valtuutettu toimimaan sellaisen yksinoikeuden omistajan puolesta, jota väitetysti on loukattu.

Huomaa, että väärien ilmoitusten lähettämisestä seuraa huomattavia seuraamuksia.

PATENTIT

Yksi tai useampi TETRAn omistama patentti koskee yhtä tai useampaa tässä tarkoitettua TETRA-tuotetta. Ei-tyhjentävä luettelo TETRAn Yhdysvalloissa omistamista patenteista sisältää seuraavat:

4,923,606; 5,006,239; 5,039,428; 5,277,822; 5,290,531; 5,403,495; 5,496,472; 5,612,293; 5,776,344; 5,891,225; 5,907,908; 5,917,110; 5,951,954; 5,958,256; 5,989,427; 6,019,888; 6,036,937; 6,117,408; 6,124,244; 6,131,661; 6,138,755; 6,143,698; 6,730,234; 6,886,635; 7,074,329; 7,087,209; 7,105,191; 7,387,031; 7,645,093; 7,922,424; 8,109,693; 8,162,048; 8,316,935; 8,465,227; 8,475,081; 8,540,022; 8,616,811; 8,640,901; 8,696,245; 8,834,016; 8,869,899; 8,895,476; 9,028,172; 9,052,037; 9,103,088; 9,127,537; 9,144,775; 9,145,749; 9,157,205; 9,228,309; 9,291,016; 9,371,723; 9,400,065; 9,446,535; 9,457,326; 9,482,380; 9,522,367; 9,523,028; 9,550,652; 9,599,253; 9,630,773; 9,631,337; 9,732,602; 9,790,776; 9,884,300; 9,919,370; 10,000,358; 10,036,225; 10,052,595; 10,082,011; 10,155,622; 10,213,757; 10,443,366; 10,633,212; 10,807,050; 10,808,513; 10,851,278; 10,913,884; 11,015,737; 11,021,645; 11,046,509; 11,104,836; 11,136,486; 11,208,585; 11,208,586; 11,208,587; 11,261,362; 11,261,706; 11,292,956; 11,344,897; 11,391,134; 11,453,817; 11,613,687.

Lisää patentteja voi olla myönnetty ja/tai vireillä Yhdysvalloissa tai muualla.

VASTUUVAPAUTUKSET

Tämän asiakirjan sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, eikä niitä pidä pitää TETRAn sitoumuksena. TETRA ei näin ollen ota vastuuta mistään virheestä, joka saattaa esiintyä sen verkkosivustolla.

Jos TETRAn verkkosivuston sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, TETRA ei ole vastuussa niiden saatavuudesta tai sisällöstä. Näin ollen TETRA ei ole vastuussa seuraavista: (a) kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden laadusta; tai (b) kolmannen osapuolen kanssa tehdyn sopimuksen ehtojen täyttämisestä, mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden toimittaminen ja ostettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät takuuvelvoitteet. Itse asiassa TETRA ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, joita sinulle voi aiheutua kolmannen osapuolen kanssa asioimisesta.