Kontakt
Din TETRA-konversation börjar här.

Kontakta oss

Företagets huvudkontor
TETRA Technologies, Inc.
24955 Interstate 45 North
The Woodlands, TX 77380
Telefon: 281.367.1983
www.tetratec.com

TETRA Chemicals Europe AB
Box 901, 251 09
Helsingborg, Sverige
Telefon: +46 42 453 27 00
info@tetrachemicals.com

Investerarrelationer
Elijio V. Serrano
Vice VD och CFO
24955 Interstate 45 N
The Woodlands, TX 77380
Telefon: 281.367.1983
investor@tetratec.com