Vi gör vår del för att minska koldioxidutsläppen för en mer hållbar framtid

TETRA är engagerad i att förnya och tillhandahålla koldioxidsnåla lösningar för energiindustrin, från vår ultrarena zinkbromid för batterier till kalciumklorid som används vid avskiljning, användning och lagring av koldioxid samt våra litium- och bromresurser som används för storskalig energilagring.

Våra lösningar med låga koldioxidutsläpp