Produkter och tjänster
Ledande lösningar för färdigställningsvätskor och vattenhantering.

Skydd av formationen

TETRA har bedrivit betydande forskning och produktutveckling inom området skydd av formationer i samband med färdigställande och bearbetning av vätskor. Vår PayZone-produktlinje med tillsatser gör det möjligt att minimera, och i vissa fall kan man vända formationsskador. Dessa tillsatser omfattar emulsionsförebyggande medel, skalhämmare, lerstabilisatorer och smörjmedel.