Produkter och tjänster
Ledande lösningar för färdigställningsvätskor och vattenhantering.

Programvara för hydraulisk modellering

Våra experter på fluidteknik använder DeepDesign® programvara för hydraulisk modellering för att dynamiskt beräkna och bestämma rätt verktyg och optimala kemikalier för varje brunnskonfiguration. Den här processens specificitet hjälper dig att realisera enorma besparingar under ditt borrhålsrengöringsprogram.

DeepDesigns beräkningar omfattar: tryck i borrhålen, ekvivalent cirkulerande densitet, tryckkontroll- och mottrycksscheman, rör- och höljehållfasthet, flera svaga eller potentiella zoner med förlorad cirkulation, tryckscheman för pumpar och krav på hydrauliska hästkrafter.