Produkter och tjänster
Ledande lösningar för färdigställningsvätskor och vattenhantering.

Blandning och distribution

Vår unika blandningsteknik förbättrar ekonomin för producerat vatten mer än normala blandningsmetoder.

Vårt system för blandning av fracvatten omfattar en automatiserad blandningsregulator i kombination med en patenterad, snabbblandningsmanifold. Kombinationen ger noggrann parameterbaserad blandning och jämn blandningskvalitet, oavsett om det är direkt fyllning av frac-tankar eller överföring till en annan plats.

Genom att möjliggöra exakt och konsekvent blandning av olika vattenkällor i realtid eliminerar blandningssystemet behovet av mellanlagring. Det finns injektionsöppningar för kemikalier för att tillsätta kemikalier uppströms från blandningskammaren.

Med hjälp av vår automatiserade distributionsfördelare hjälper vi till att minimera miljö- och personalrisker och se till att frac-tankarna får optimal vattenförsörjning oavsett källa. Vår fördelare ger datorstyrd hantering i realtid på tanknivå. Detta säkerställer tillgången och förhindrar att tanken svämmar över, vilket resulterar i en säkrare och mindre stressig miljö för vattentekniker som övervakar och optimerar frac-vattenverksamheten.

Kontakta vårt team
Vårt team svarar gärna på dina frågor och ger dig detaljerad information. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.