Produkter och tjänster
Ledande lösningar för färdigställningsvätskor och vattenhantering.

Behandling och återvinning av producerat vatten

Ungefär 8 miljarder liter producerat vatten.

Från automatiserade vattenåtervinningssystem som ekonomiskt bearbetar producerat vatten och avloppsvatten till vattenbehandlingstekniker som eliminerar bakterier och sulfider före sprickbildning hjälper vi till att säkerställa en jämn vattenkvalitet under hela slutförandet.

Under 2022, återvann TETRA över två miljarder liter av producerat vatten för återanvändning i brunnsdrift. Vi tillhandahöll också vattenbehandling för nästan sex miljarder liter vatten för att eliminera bakterier och sulfider före färdigställandet.

En viktig utmaning för operatörerna är de stora variationerna i vattenkvalitet och vattenkonsistens. För att hantera denna utmaning krävs planering för att fastställa vattenbehandlingsprocessen och till vilken nivå innan det används vid sprickbildning. Våra automatiserade vattenbehandlings- och återvinningssystem är utvecklade specifikt för att hantera den stora variationen som är inneboende i icke drickbara vattenförsörjningar, inklusive saltvatten från underjorden, producerat vatten och avloppsvatten.

Ny uppmaning till handling

Selektiv kemisk behandling, filtrering och blandning från TETRA arbetar tillsammans för att ge vatten som är fritt från bakterier och kalkavlagringar innan det pumpas ner i hålet. Vår specialkonstruerade, patenterade blandningsmanifold ger konsekvent, homogent fracvatten och möjliggör spridning av tillsatser före arbetstankarna. Vattenbehandlingskemikalier och tillsatser är snabbverkande, snabbt nedbrytbara, selektiva biocider som utrotar bakterier när frac-vattnet rör sig genom tankarna.

Vi rekommenderar vår filtreringsteknik för polering av saltlake, geler, kemikalier och producerat vatten i samband med färdigställande, stimulering och bearbetning. Systemen är utformade för höga hastigheter och stora volymer och är avsedda att hålla jämna steg med dagens aktuella stimuleringar. Vår filtreringskapacitet kan bearbeta vätskor som innehåller en hög volymprocent suspenderade ämnen.

Våra enheter filtrerar ekonomiskt stora vätskemängder med hastigheter på över 60 bpm och kräver ingen extra personal på plats. Justeringar i realtid säkerställer att behandlingsspecifikationerna uppnås. Kompletta vattenanalyser före och efter arbetet är tillgängliga genom våra laboratorietjänster.

Automatiserad vattenbehandling och återvinning

SwiftWater Automated Treatment (SWAT™) System

SWAT-systemet behandlar kemiskt producerat vatten genom en reningsprocess som gör det möjligt att återvinna mer än 100 000 bbl/dag av producerat vatten. Vi bygger skräddarsydda system för att hantera alla volymkrav. Vår webbaserade BlueLinxTM-teknik för övervakning och styrning i realtid ger dig tillgång till behandlings- och återvinningsverksamheten dygnet runt. Detta ger en transparent och on-demand-visning av den kemi som används för att behandla vattnet och dess effektivitet. Genom BlueLinx-tekniken är vår återvinningstjänst integrerad med andra vattenhanteringstjänster från TETRA. 

Vårt SWAT-system består av följande tekniker och processer:

  • Automatiserad kemisk injektion i inkommande producerat vatten
  • I reningsprocessen används teknik för flotation med löst luft (DAF).
  • Det behandlade produktionsvattnet poleras genom en filtreringsteknik med låg mediekonsumtion.

Vattenbehandling i farten

Vårt system för vattenbehandling i farten behandlar både produktions- och sötvatten med EPA-godkända biocider för att förhindra eller eliminera 100 procent av bakterierna. Biociderna avlägsnar bakterier och sulfider före sprickbildning och ger kontinuerlig, exakt kemisk doseringsvolym. Eftersom vattensystemet genererar biocider genom flödet av vatten i överföringsledningen stannar enheten när flödet upphör för att garantera en säker arbetsmiljö.

Automatiserad återvinning av återstående kolväten

TETRA teknik för oljeåtervinning efter produktion (ORAPT™)

Vårt oljeavskiljningssystem ORAPT förbehandlar producerat vatten innan det återvinns. Fristående mobila ORAPT-enheter avlägsnar olja, oönskade lätta beståndsdelar och oljesnäckor som orsakas av oplanerade bypass från produktionsanläggningar för att leverera vatten med endast spår av olja (50-100 ppm). Den återvunna oljan återlämnas till operatören för försäljning. Nominell kapacitet för detta system är upp till 28 000 bbl/dag.

Kontakta vårt team
Vårt team svarar gärna på dina frågor och ger dig detaljerad information. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.