Resurser
Förstklassiga lösningar för branschens största utmaningar.

Publikationer

Banderoll för publikationssidan
Allt du vill ha, från branschens bok om kompletionsvätskor till det senaste om vattenhantering i ett slutet kretslopp.

Vattenförvaltning

Nya metoder och verktyg hjälper företag inom frakturering att förbättra säkerheten för sina anställda Intervju med AOGR

Branschen bygger en cirkulär vattenekonomi genom att satsa på återvinning och återanvändning - Intervju med Drilling Contractor

Kraftfulla kemikalier kombinerar attraktiv avkastning med miljövinster - Intervju med AOGR

Innovationer för hantering av utsläpp - Oilfield Technology

Vägen till hållbarhet - vattenhantering i skifferspel

Behandlingsteknik förbättrar effektiviteten i vattenåtervinningen - American Oil
& Gas Reporter

Att lösa vattenfrågan i skifferspel - Shale Play Water Management

Att ta itu med okonventionella skifferspel - Oilfield Technology

Automation av vatten

På ESG-vägen med automatiserad vattenåtervinning - Oilfield Technology

Nycklar till bättre vattenförvaltning: Hållbarhet mitt i kaoset - JPT

Smart automatisering ökar ekonomin - American Oil & Gas Reporter

Från marken till molnet - Oljefältsteknik

Automatiserad vattenhantering för att minska kostnader, risker och miljöpåverkan - IndustryVoice Hart Energy

Ta vattenhanteringen till nästa nivå med automatisering - Oilfield Technology

Nycklar för att minska kostnaderna för behandling av producerat vatten - Hart E&P

Flödar med tiden - Oljefältsteknik

Kompletteringsvätskor, rengöring och förflyttning av borrhål

Vätskesystem med hög densitet och flera användningsområden i Nordsjön - Oilfield Technology

Innovationer för hantering av utsläpp - Oilfield Technology

Exceptionell förflyttning och rengöring av borrhål - JPT

Automatisering och nya vätskesystem förändrar valet av vätskor - American Oil & Gas Reporter

Bekämpning av kristallisering av saltvatten - Oilfield Technology

Ökad effektivitet i återvinningen av Flowback-sand undviker kostsamma nötningsskador på anläggningar - JPT

Utnyttja lokaliseringen för att leverera ledande teknik - Offshore

Port Fourchon: Port till Mexikanska golfen - Offshore

Frac Flowback och sandhantering

Sanden i saltlaken - Oilfield Technology

Innovationer mot strömmen spannmål -Teknik för oljefält