Bekämpning av kristallisering av saltlake

Vätskor för oljefältskomplettering är lösningar av salter (vanligen halogenider eller formater) i vatten. Vid lägre temperaturer eller högre tryck kan dessa vätskor kristallisera och orsaka allvarliga driftsproblem.

I denna artikel beskrivs utvecklingen och den framgångsrika användningen av en ny klass av färdigställningsvätskor av TETRA Technologies.

TETRA CS Neptune®-kompletteringsvätskor minskar risken för kristallisering, är miljömässigt acceptabla och kommer från hållbara källor. Dessa vätskor är beprövade på fältet, miljövänliga och kan utgöra ett kostnadseffektivt alternativ till cesiumformiat.

Ladda ner artikel

 

Relaterat innehåll