Flödar med tiden

För att säkerställa lönsamhet har operatörerna under de senaste åren mer aggressivt sökt efter sätt att effektivisera enskilda processer och den övergripande verksamheten, för att i slutändan minska de totala kostnaderna och riskerna.

En av de mest effektiva lösningarna är automatisering - att använda teknik och arbetsflöden som ger fjärrstyrning och övervakning av utrustningen i realtid, vilket minskar personalbehovet och risken för fel, risker och kostnader. I ett aktuellt nummer av Oilfield Technology räknar Yannick Harvey och Timothy Gabel från TETRA Technologies upp fördelarna med att automatisera vattenhanteringen, med teknik som exakt blandar och distribuerar behandlat och återvunnet vatten.

Relaterat innehåll