Från mark till moln

Den digitala tekniken har inneburit enorma framsteg för olje- och gasverksamheten under de senaste åren, vilket i grunden har förändrat branschen mitt under den okonventionella boomen och gjort verksamheten säkrare, effektivare, mer produktiv och i slutändan mer lönsam.

Bland tillämpningarna finns automatiserade borrnings- och undervattenssystem, fjärrövervakning och fjärrstyrning av fordon både på havsbotten och i luften, telemetribaserad fjärrdiagnostik av naturgaskompressionsflottor, jordmodellering och algoritmisk analys av geologi, intelligenta brunnsavslutningar och nu äntligen även vattenförvaltning.

Relaterat innehåll