Innovationer mot strömmen

återvinning och hantering av sand

Idag är en av de svåraste utmaningarna när det gäller att slutföra brunnar, oavsett om det gäller olja eller naturgas, att återvinna sandproppant och andra partiklar från återflödet.

I den här artikeln analyserar Adam Calvin, Production Testing and Fluids Manager, utmaningar och konventionella metoder för sandåtervinning.

Hårda partiklar orsakar kostsamma skador på flödesutrustningen och produktionsanläggningar i efterföljande led, vilket oundvikligen leder till produktionsstopp för att reparera eller byta ut komponenter, för att inte tala om miljöpåverkan från oplanerade vätskeutsläpp. De mindre partiklarna är svårare att separera från flödesströmmen men är ändå lika skadliga för utrustningen i efterföljande led - i många fall kan mindre partiklar vara mer invasiva och destruktiva.

Ladda ner artikel

 

Spotlight på oljefältsteknik: Innovationer mot strömmen thumbnailTitta på vår intervju med Oilfield Technology där vi diskuterar utmaningarna med sandåtervinning och ny teknik som håller på att utvecklas för att möta dessa utmaningar.

 

 

Relaterat innehåll