Innovationer för hantering av utsläpp

Innovationer för hantering av utsläpp

Den globala energiomställningen och utsläppsminskningen utgör tillsammans en resa. För att möta världens ökande energibehov under hela resan kommer energiproducenterna att ställas inför många utmaningar som kräver anpassning och innovation. Även om alternativa energiformer tycks dominera tänkandet kring omställningen kommer olje- och gasindustrin att förbli en pionjärledare och en viktig bidragsgivare på denna resa.

Med den växande oron för miljöskydd, koldioxidutsläpp och en uppvärmd planet förväntas olje- och gassektorn anta mer hållbara metoder och minska utsläppen. TETRA Technologies har en mångsidig portfölj som stöder energiomställningen och har gjort hållbarhet till en integrerad del av vår verksamhet.

I den här artikeln diskuterar Lenus King, Global Applied Engineering Manager på TETRA Technologies, några av de innovationer som TETRA erbjuder och som är mer hållbara, samtidigt som de ger våra kunder ekonomiska fördelar.

Relaterat innehåll