Nycklar till bättre vattenförvaltning: Att söka hållbarhet mitt i kaoset

Nu är det dags igen. En rad oväntade omständigheter har samverkat för att driva ned oljemarknaderna, vilket har orsakat otaliga utmaningar för både operatörer och serviceföretag.

En viruspandemi bryter ut, vilket leder till att de globala ekonomierna och därmed efterfrågan på olja stängs av. Fortsatta meningsskiljaktigheter mellan OPEC, Saudiarabien och Ryssland om en strategi och ökad produktion leder till att det globala råoljepriset sjunker till 20 dollar, något som vi inte sett på flera decennier.

Krisen i Nordamerika förvärras av de senaste årens marknadsinflytande, vilket har fått operatörerna att fokusera på kassaflöde och lönsamhet framför produktion och kapitaldisciplin med begränsad tillgång till eget kapital och ytterligare skulder. Operatörerna kommer att behöva arbeta nära tjänsteleverantörerna för att återigen genomföra stegvisa förändringar för att optimera värdet, förbättra effektiviteten och eliminera stillestånd och slöseri med resurser.

Länk till hela artikeln

 

Relaterat innehåll