Nycklar för att minska kostnaderna för behandling av producerat vatten och flödesvatten

Effektivitet och kostnadsminskningar gör att vattenrening och användning av producerat vatten blir mer accepterat.

Redan från början var det uppenbart att en billig och riklig vattenförsörjning skulle vara avgörande för den hydrauliska spräckningsprocessen. På den tiden var det normalt att pumpa upp färskvatten ur marken för sprickbildning och sedan pumpa tillbaka det producerade vattnet i marken.

Äldre, arbetsintensiva behandlingssystem ersätts av automatiserade system som är effektivare och mer exakta. Dessa effektivitetsvinster gör att behandling och användning av producerat vatten blir mer tillgänglig eftersom sötvattenbrist och andra problem gör det nödvändigt. I det här numret av Hart E&P Magazine berättar Yannick Harvey och Timothy Gabel från TETRA Technologies om fördelarna med att automatisera vattenhanteringen med teknik som exakt blandar och distribuerar behandlat och återvunnet vatten.

Relaterat innehåll