På ESG-vägen med automatiserad vattenåtervinning

ESG Path Banner

Ett av de många resultat av COVID-19-pandemin på energiindustrin under de senaste ett och ett halvt åren har varit den intensifierade satsningen på att införa mer hållbara miljörelaterade, sociala och företagsstyrningsmetoder (ESG).

I den här artikeln betonar Dean Fanguy, Director of Business Development för TETRA:s västra halvklot, de ESG-fördelar för miljö, företag, samhällen och arbetstagare som kan uppnås genom automatiserad vattenhantering.

Eftersom ESG-frågorna nu har fått stor spridning bland investerare har dess tre hållbarhetsmått gått från att vara frivilliga till att bli viktiga för företags rykte och finansiella hälsa. Naturligtvis hade ESG-politiken redan börjat göra framsteg, men pandemin verkar ha förstärkt investerarnas beslutsamhet och påskyndat antagandet bland företagsledarna.

Två utmärkta exempel på ESG-praxis som har stor inverkan på olje- och gassektorn är återvinning av producerat vatten och vatten från återflöde samt automatiserad vattenhantering.

Ladda ner artikel

 

Relaterat innehåll