Lösning av vattenfrågan i skifferspel

Vatten är den vanligaste och mest använda vätskan i oljeindustrin. Det är också den som produceras mest, med i genomsnitt fyra fat vatten per fat olja. Och det innebär många utmaningar för operatörer när det gäller brunnsutveckling, särskilt för dem som utvecklar okonventionella skifferresurser.

Effektiv vattenhantering har snabbt blivit den största utmaningen i både konventionell och okonventionell borrning och färdigställande. Projektekonomi och stränga bestämmelser gör att operatörer som behöver stora mängder vatten för hydraulisk spräckning i allt högre grad överväger att återanvända producerat vatten. Företag som TETRA Technologies möjliggör och främjar återanvändning av sprickvatten genom mekanisk och kemisk behandlingsteknik, automatisering och nya kemiska system för sprickbildning som klarar höga kloridnivåer och andra kemiska koncentrationer.

Relaterat innehåll