Tietoa meistä
Toimitamme johtavia viimeistelynesteitä ja vedenkäsittelyratkaisuja.

Hallitus

TETRAn johtokunta

Brady Murphy, toimitusjohtaja

Brady M. Murphy

Toimitusjohtaja ja konserninjohtajajohtaja
Brady M. Murphy on toiminut toimitusjohtajana ja konserninjohtajana toukokuusta 2019 lähtien ja hallituksen jäsenenä joulukuusta 2018 lähtien. Helmikuusta 2018 toukokuuhun 2019 hän toimi toimitusjohtajana ja operatiivisena johtajana. 

Ennen siirtymistään TETRAan Murphy toimi tammikuusta 2016 helmikuuhun 2018 Paradigm Group B.V.:n toimitusjohtajana. Paradigm Group B.V. on yksityisomistuksessa oleva yritys, joka on keskittynyt strategisiin teknologioihin energiateollisuuden tuotantoketjun alkupäässä. Murphy työskenteli aiemmin Halliburtonilla 26 vuotta ja toimi useissa kansainvälisissä ja pohjoisamerikkalaisissa tehtävissä, muun muassa globaalin liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin varatoimitusjohtajana, itäisen pallonpuoliskon liiketoiminnan kehittämisen varatoimitusjohtajana sekä Euroopan ja Saharan eteläpuolisen Afrikan varatoimitusjohtajana.

Murphy on suorittanut kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon Pennsylvanian valtionyliopistossa ja Harvardin kauppakorkeakpulun Advanced Management Program -ohjelman.


John Glick TETRAn johtokunta

John F. Glick

Hallituksen puheenjohtaja, nimitys-, hallinto- ja kestävän valiokunnan jäsen, viran puolesta kaikkien muiden hallituksen valiokuntien jäsen.

Glick on ollut hallituksemme jäsen tammikuusta 2014 lähtien, nimitys-, hallinto- ja ohjausjärjestelmä- sekä kestävän kehityksen valiokunnan puheenjohtajana toukokuusta 2015 lähtien ja kyseisen valiokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen toukokuusta 2014 lähtien. Glick toimi Lufkin Industries, Inc:n toimitusjohtajana maaliskuusta 2008 eläkkeelle siirtymiseensä heinäkuussa 2013 saakka ja Lufkinin toimitusjohtajana ja johtajana elokuusta 2007 lähtien. Hänen toimikautensa aikana Glick johti Lufkinin kasvua ja lopulta yhtiön myyntiä General Electricille heinäkuussa 2013. Syyskuusta 1994 elokuuhun 2007 Glick toimi Lufkinin Power Transmission -divisioonan varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Elokuusta 2007 elokuuhun 2008 hän toimi Lufkinin öljykenttäysikön varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana. Ennen Lufkinille tuloaan, Glick tomi vuosina 1974-1994, useissa ylimmän johdon tehtävissä Cameron Iron Works, Inc. Glick toimii tällä hetkellä Lontoon pörssissä noteeratun Hunting PLC:n hallituksen puheenjohtajana, nimitys- ja hallintokomitean puheenjohtajana sekä viran puolesta tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä. Hän toimii myös Baylor St. Luke's Hospitalin hallituksen puheenjohtajana ja sen johtoryhmän jäsenenä. Glick toimi aiemmin Weatherford International plc:n hallituksessa joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2020.

Glick suoritti journalistitutkinnon Kansasin yliopistossa ja valmistui Harvard Graduate School of Businessin Management Developement Program - ohjelmasta.


Mark Baldwin TETRAn johtokunta

Mark E. Baldwin

Johtaja
Baldwin on ollut hallituksemme jäsen tammikuusta 2014 lähtien ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toukokuusta 2014 lähtien. Baldwin toimi julkisesti noteeratun Dresser-Rand Group, Inc:n varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana elokuusta 2007 eläkkeelle siirtymiseensä toukokuussa 2013. Ennen Dresser-Randia hän toimi julkisesti noteeratun Veritas DGC Inc:n varatoimitusjohtajana, talousjohtajana ja rahastonhoitajana elokuusta 2004 helmikuuhun 2007 ja First Reserve Corporationin operatiivisena osakkaana huhtikuusta 2003 heinäkuuhun 2004. Baldwin toimi NextiraOnen varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana lokakuusta 2001 elokuuhun 2002 ja Pentacon Inc:n puheenjohtajana ja toimitusjohtajana vuosina 1997-2001. Vuosina 1980-1997 Baldwin toimi Keystone International Inc:n palveluksessa  erilaisissa taloudellisissa ja operatiivisissa tehtävissä, muun muassa rahastonhoitajana, talousjohtajana ja teollisuusventtiilit ja -ohjausryhmän johtajana. Baldwin toimii tällä hetkellä KBR, Inc:n johtajana ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä sekä Nine Energy Service, Inc:n johtajana ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Molemmat ovat pörssiyhtiöitä. Hän toimi aiemmin Seahawk Drilling Inc:n toimitusjohtajana elokuusta 2009 helmikuuhun 2011.

Baldwinilla on konetekniikan kandidaatin tutkinto Duken yliopistosta ja MBA-tutkinto Tulanen yliopistosta.


Tom Bates TETRAn johtokunta

Thomas R. Bates, Jr., Ph.D., Ph.D.

Johtaja
Tohtori Bates on toiminut hallituksemme jäsenenä marraskuusta 2011 lähtien, henkilöstö-  ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toukokuusta 2014 lähtien ja kyseisen valiokunnan jäsenenä toukokuusta 2012 lähtien. Tohtori Bates on yksityinen sijoittaja ja toimii tällä hetkellä ylimääräisenä professorina Texas Christian Universityn rahoituksen laitoksella, jossa hän opettaa Neeley School of Businessin MBA-ohjelmassa, sekä Ralph Lowe Energy Instituten hallituksessa. Bates liittyi energia-alan pääomasijoitusyhtiö Lime Rock Management LP:hen toimitusjohtajaksi vuonna 2001, ja hänestä tuli yhtiön vanhempi neuvonantaja vuonna 2010, kunnes hän jäi eläkkeelle vuonna 2013. Tohtori Batesilla oli 25 vuoden kokemus öljyhuoltopalvelujen johtamisesta ja toiminnasta ennen kuin hän siirtyi Lime Rockiin. Vuosina 1998-2000 hän toimi Baker Hughesin Discovery Groupin johtajana ja vastasi Western Atlaksen integroimisesta Baker Hughesiin.Sitä ennen hän toimi Weatherford Enterran toimitusjohtajana. Aiemmin tohtori Bates työskenteli 15 vuotta Schlumbergerin sekä kotimaassa että ulkomailla ja vastasi Anadrill-liiketoimintayksiköstä, kun varhaiset MWD- ja LWD-työkalut kaupallistettiin.  Tohtori Bates aloitti uransa Shell Oil Companyssa, jossa hän teki poraustutkimusta. Tohtori Bates on ollut henkilökohtainen ja/tai yrityssijoittajana yli kymmenessä uudessa öljykenttäteknologiayrityksessä. Tohtori Bates toimii myös kanadalaisen pörssiyhtiön SSR Mining, Inc:n hallituksessa, palkitsemis- ja johtajuuden kehittämiskomitean puheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä sekä OTC-listalla noteeratun Vantage Drilling Internationalin hallituksen puheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Tohtori Bates toimi aiemmin Independence Contract Drilling, Inc:n hallituksessa elokuusta 2014 kesäkuuhun 2020, Weatherford International, plc:n hallituksessa joulukuusta 2019 kesäkuuhun 2020 ja Tidewater Inc:n hallituksessa heinäkuusta 2017 lokakuuhun 2019.

Tohtori Bates valmistui Michiganin yliopistosta tohtoriksi konetekniikan alalta.


Christian A. Garcia TETRAn hallituksen kuva.

Christian A. Garcia

Johtaja
Garcia on toiminut hallituksemme jäsenenä sekä tarkastus-, nimitys-, hallinto- ja kestävän kehityksen valiokuntien jäsenenä toukokuusta 2023 lähtien. Lokakuusta 2020 toukokuuhun 2023 Garcia toimi varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana BrandSafwayssä, joka tarjoaa teollisuuspalveluratkaisuja kaupallisille, teollisille ja infrastruktuurimarkkinoille. Ennen BrandSafwaylle siirtymistään tammikuusta 2020 elokuuhun 2020 Garcia toimi varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana Weatherford Internationalissa, joka on julkisesti noteerattu öljypalveluyritys. Ennen siirtymistään Weatherfordiin hän toimi lokakuusta 2016 lokakuuhun 2019 varatoimitusjohtajana ja talousjohtajana Visteon Corporationissa, joka on pörssinoteeratu autojen matkustamoiden elektroniikan toimittaja. Aiemmin Garcia toimi pörssilistatun energiayhtiön Halliburton Companyn vt. talousjohtajana, jossa hän eteni erilaisissa johtotehtävissä, muun muassa laskentapäällikkönä,  rahastonhoitaja ja sijoittajasuhteista vastaava varatoimitusjohtaja. Elokuun 2020 ja lokakuun 2020 sekä lokakuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana Garcia toimi itsenäinenä ammatinharjoittaja. Toukokuusta 2017 lokakuuhun 2019 hän toimi integroidun porauskaivojen viimeistelyyn erikoistuneen pörssilistatun Keane Group, Inc:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Garcialla on luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon Filippiinien yliopistossa ja kauppatieteiden maisterin tutkinto Purduen yliopiston Krannert School of Managementista.


Luna Gina TETRAn johtokunta

Gina Luna

Johtaja
Luna on ollut hallituksemme jäsen heinäkuusta 2018 lähtien, ja hän toimii tällä hetkellä nimitys-, hallinto- ja kestävyysvaliokunnan puheenjohtajana sekä tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Luna on toiminut GP Capital Partnersin toimitusjohtajana marraskuusta 2020 lähtien ja toiminut riippumattoman konsulttiyrityksen Luna Strategies, LLC:n toimitusjohtajana marraskuusta 2016 syyskuuhun 2021. Tätä ennen Luna työskenteli JPMorgan Chase and Co:ssa 21 vuoden ajan erilaisissa ylimmän johdon tehtävissä, viimeksi Chase Commercial Bankingin toimitusjohtajana vuodesta 2009 marraskuuhun 2016, Chase Commercial Bankingin markkinointijohtajana vuodesta 2005 vuoteen 2009 ja eteläisen alueen kaupallisen ja investointipankkitoiminnan operatiivisena johtajana vuodesta 2000 vuoteen 2005. Luna on myös toiminut Roku, Inc:n hallituksessa ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä 7. joulukuuta 2020 alkaen.

Lunalla on taloustieteen kandidaatin tutkinnon Texas A&M -yliopistosta pääaineenaan talous ja johtaminen, ja hän on saanut NACD:n johtajasertifioinnin NACD:n johtajasertifiointiohjelman kautta. NACD-sertifioimat johtajat ovat sitoutuneet jatkokoulutukseen uusista aiheista ja edistävät johtajan ammatin arvoa.


Sharon McGee Hallitus

Sharon Booth McGee

Johtaja
McGee on ollut hallituksemme jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys-, hallinto- ja kestävävyysvaliokunnan  jäsen helmikuusta 2022 lähtien.

Toukokuussa 2021 McGee perusti SDBM Executive and Strategic Advisory, LLC:n, joka on riippumaton neuvontapalvelu uudelle energian-, kemikaali-, materiaali-, kaivosteollisuuden sekä öljy- ja kaasuteollisuudelle aloille. Sitä ennen McGee työskenteli Albemarle Corporationin palveluksessa 33 vuoden ajan erilaisissa  ylimmän johdon tehtävissä, viimeksi sijoittajasuhteiden ja yrityskehityksen varatoimitusjohtajana vuodesta 2016 tammikuuhun 2021, Aasian ja Tyynenmeren alueen ja globaalin paloturvallisuuden myynnin varatoimitusjohtajana 2014-2016, Amerikan myynnin varatoimitusjohtajana 2013-2014, suorituskykyisten kemikaalit- divisioonan varatoimitusjohtajana 2008-2013 ja teollisten bromidien divisioonan globaalin liiketoiminnan johtajana 2005-2008. Albemarle on yksi suurimmista maailmanlaajuisista litiumin ja litiumjohdannaisten sekä bromin ja bromijohdannaisten tuottajista, jonka osalta McGee oil mukana monissa strategisissa keskusteluissa.

McGee on suorittanut MBA -tutkinnon Louisianan valtionyliopistossa ja MS- ja BS-tutkinnot kemiantekniikassa Arkansasin yliopistossa, ja hän on saanut NACD:n johtajasertifikaatin NACD:n johtajasertifiointiohjelman kautta. NACD:n sertifioidut johtajat ovat sitoutuneet jatkokoulutukseen uusissa aiheista ja johtajan ammatin edistämiseen.


Shawn Williams TETRAn johtokunta

Shawn D. Williams

Johtaja
Williams on ollut hallituksemme jäsen maaliskuusta 2021 lähtien ja tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen huhtikuusta 2021 lähtien. Viimeksi Williams toimi maailmanlaajuisen muovijakelijan Nexeo Plastics Holdings, Inc:n toimitusjohtajana huhtikuusta 2019 kesäkuuhun 2020 Nexeo Solutions, Inc:n varatoimitusjohtajana ja syyskuusta 2012 maaliskuuhun 2019.  Williams on ollut eläkkeellä kesäkuusta 2020 lähtien. Ennen Nexeo Solutionsin palvelukseen siirtymistään Williams toimi vuosina 2007-2012 Momentive Global Sealantsin, maailmanlaajuisen erikoistiivisteaineita valmistavan Momentive Global Sealants -liiketoiminnan, ja Momentive Performance Materialsin, erikoismateriaaleja valmistavan Momentive Performance Materials -liiketoiminnan toimitusjohtajana. Aiemmin Williams toimi 22 vuotta General Electric Companyn teollisuus- ja materiaaliliiketoiminnan ylimpänä johtajana johtaen toimintoja maailmanlaajuisesti Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa useilla eri markkinoilla.  Tammikuun 1. päivästä 2022 lähtien Williams on toiminut teollisuus- ja energiamarkkinoille mineraalipohjaisa ratkaisujen tarjoavan Covia Holdings, LLC:n toimitusjohtajana, sen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen joulukuusta 2020 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana joulukuusta 2020 joulukuuhun 2021.  Hän toimi Covia Holdingsin väliaikaisena toimitusjohtajana kesäkuusta joulukuuhun 2020. Williams on toiminut myös julkisyhtiö Kirby Corporationin hallituksessa heinäkuusta 2021 lähtien ja sen hallinto- ja ohjausjärjestelmäkomitean ja nimitysvaliokunnan jäsenenä tammikuusta 2022 lähtien sekä pörssiyhtiö Marathon Oil Corporationin hallituksessa helmikuusta 2023 lähtien ja sen tarkastus- ja rahoituskomitean, hallinto- ja ohjausjärjestelmäkomitean ja nimitysvaliokunnan jäsenenä.
 

Williamsilla on maisterintutkinto Haas School of Businessista Kalifornian yliopistosta Berkeleyssä ja sähkötekniikan kandidaatin tutkinto  Purduen yliopistosta.