Tie kestävyyteen

Nykyisillä markkinoilla, kun öljyn hinta on noin puolet laskusuhdannetta edeltäneestä tasosta, vuosien ajan kestäneen tuotantobuumin rahoittamisesta aiheutuneet velat ovat erääntymässä ja toiminnanharjoittajat siirtyvät tuotannon kasvattamisesta voiton kasvattamiseen, sijoittajat ja yritysjohtajat suhtautuvat asiaan varovaisemmin ja punnitsevat ennen kaikkea yrityksensä investointien ja pääomamenojen vaikutusta kestävyystavoitteisiinsa.

Liiketoiminnan näkökulmasta kestävyyteen liittyy useita ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä kysymyksiä. Niihin kuuluvat yrityksen työvoiman terveys ja turvallisuus, sen suhteet tärkeimpiin sidosryhmiin, resurssien kustannustietoinen kohdentaminen sekä organisaatioiden ja toimintojen jäsentäminen siten, että ne kestävät paremmin markkinoiden epävakautta. Näiden seikkojen ohella yleisö arvioi öljy- ja kaasuteollisuutta yhä useammin ympäristöön ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvien kysymysten perusteella. Vesihuoltoalalla työskentelevien onneksi öljy- ja kaasuteollisuus on saavuttanut suotuisan käännekohdan. Tuotetun veden kierrättäminen ei ole ainoastaan kustannusten ja nesteen laadun kannalta tehokasta, vaan se on myös kestävää, ja yhä useammat toimijat tunnustavat sen sellaiseksi.

Suljetun kierron järjestelmä, kuten TETRA Lowest Cost-Per-Barrel Water Management Solution, mahdollistaa yksinkertaisemman ja hallitumman vedenkäsittelyn ja kierrätyksen, sekoittamisen, jakelun, varastoinnin, siirron ja hiekanhallinnan. Järjestelmän komponentit on suunniteltu yhteensopiviksi, ja ne

  • Poistaa käytännössä kaiken hiekan tuotetusta vedestä
  • Veden esikäsittely ja hiilivetyjen talteenotto (jotka voidaan johtaa myyntiputkistoon).
  • Tuotetun veden kemiallinen käsittely tarkkojen eritelmien mukaisesti
  • Poistaa bakteerit ja sulfidit EPA:n hyväksymien biosidien avulla.
  • Sekoita erilaisia vesilajeja tasaisen nestelaadun varmistamiseksi
  • Varastoinnin ja jakelun valvonta, jotta varmistetaan murtonesteen tasainen tarjonta.

Aiheeseen liittyvä sisältö