Käsittelytekniikat parantavat veden kierrätyksen tehokkuutta

Vesihuollosta on tullut monen miljardin dollarin vuosittainen liiketoiminta Permin alueella ja muilla vesistöalueilla.

Keskeinen osa markkinoita on heikkolaatuisen veden käsittely hydraulisen murtamisen yhteydessä, mukaan lukien virtaavan ja tuotetun veden talteenotto ja uudelleenkäyttö. Miksi kierrätys on noussut parhaaksi käytännöksi toiminnanharjoittajille? Missä vaiheessa tuotetun veden käsittelyn oppimiskäyrä on? Selvittääkseen tämän AOGR esitti joukon kysymyksiä vesihuoltoteknologian ja -palveluiden asiantuntijoille, joihin kuului myös TETRAn liiketoiminnan kehitysjohtaja Dean Fanguy.

Aiheeseen liittyvä sisältö