Litium- och bromintillgångar

Mineraliska resurser

TETRA har över 40.000 tunnland brine-licenser i Arkansas med prospekteringsmål på 234.000 ton litiumkarbonat och uppskattningsvis 5,25 miljoner ton brom, vilket ger oss möjlighet att delta i de senaste framstegen inom energilagring med hjälp av bromteknik och zinkbromid .

Det kommer att krävas storskalig energilagring för att utnyttja den förnybara energins fulla potential, och de tekniska framstegen med zinkbromid är lovande. Med hjälp av TETRAs patenterade produktionsprocess för elementärt brom vid våra anläggningar i West Memphis, Arkansas, producerar TETRA PureFlow® ultrare ren zinkbromid klar saltvatten, en av de mest rena zinkbromiderna som finns tillgängliga i branschen idag och en viktig egenskap för energilagringstillämpningar. 

Våra avtal med Standard Lithium Ltd. under 2017 och 2018 ger dem rätt att prospektera, producera och utvinna litium i våra licenser iArkansas och de ytterligare potentiella resurserna i Mojave-regionen (San Bernardino county) i Kalifornien. I ett separat projekt tillkännagav Standard Lithium leveransen av sin första stora volym av litiumkloridprodukt från sin demonstrationsanläggning för direkt litiumutvinning nära El Dorado, Arkansas, för slutlig omvandling till litiumkarbonat .