Produkter och tjänster
Ledande lösningar för färdigställningsvätskor och vattenhantering.

Vätskeförlustkontroll och överbryggningsmedel

Vår teknik för kontroll av vätskeförluster är utformad för att hjälpa ingenjörer som arbetar med färdigställande att hantera de mest utbredda typerna av vätskeförluster i branschen.

Vi rekommenderar våra specialtillverkade mikrofibrer och syrolösliga mineralfibrer som bildar en stark, tät filterkaka för att överbrygga och täppa till håligheter och sprickor.